BOSS BOTTLED INFINITE 2020
Boss là thương hiệu cốt lõi của Hugo Boss, đại diện cho sự sang trọng, hiện đại, đáp
ứng những thị hiếu tinh tế nhất và nâng cao cá tính của người đeo.